Teme prihodnosti: prostorski in regionalni razvoj

Projekti o temah prihodnosti in trajnem razvoju bodo prejeli podporo v okviru jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“ preko prostorskega in regionalnega razvoja; finančno in organizacijsko jih ureja oddelek 10 – kmetijstvo in gozdarstvo, podeželski razvoj.

Sredstva, ki so na razpolago, obsegajo izdelavo vrhunskega načrta o podeželskem prostoru po vsej Koroški.


V integrativnem procesu o najvažnejših temah prihodnosti naj bodo združene različne strukture menedžmenta (LEADER, Tourismus, KEM, KLAR etc.). Vse koroške regije, interesne skupnosti, sektorski akterji in druge organizacije ter osebe, ki so bistvene za deželni in regionalni razvoj, naj vzajemno in strukturirano sodelujejo.


Priprave so se začele v drugi polovici leta 2019, glavno delo pa bo potekalo v letu 2020. Če bo to dopuščal finančni okvir, bi se v teku strateškega razvoja lahko postopoma uresničevali poskusni projekti prihodnosti, ki vabijo k sodelovanju. Neglede na njihovo stopnjo uresničevanja naj bodo predstavljeni prav ti projekti prihodnosti z različnimi formati v okviru jubiljenega leta „CARINTHIja 2020“. Poleg tega bi lahko postali del programa Evropske unije med letoma 2021 in 2027.