Kultura: umetnost ter šege in navade

Razpisni modul „kultura: umetnost ter šege in navade“ je eno izmed težišč jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“. V geografskem oziru se ta razpis osredotoča na območje južne Koroške, ki je zgodovinsko neposredno povezano s plebiscitom 1920.

Razpis je odmeval v obliki 89-ih vloženih projektov. Na osnovi izbirnega procesa, ki je zaobjel več postopkov, se je strokovna žirija odločila za 53 projektov, ki naj bi bili uresničeni. [VEČ o žiriji]


Med projekti so vsebinsko nadvse zanimivi in inovativni koncepti, ki segajo od klasičnih prireditvenih formatov kot so to razstave, simpoziji, koncerti, gledališke predstave, filmi, publikacije in branja, do na novo izdelanih formatov, ki so deloma eksperimentalno usmerjeni. Skoraj vsi projekti gradijo na zamisli, da krepijo dialog in sodelovanje med ljudmi na Koroškem.


Prav tako raznoliki kot vsebinske usmeritve so posamezni metodični dostopi: nekateri projekti so osredotočeni na sožitje v družbi in zgodovino regije, drugi izpostavljajo čezmejne poglede, izven občinskih in deželnih meja. Nekateri pa se močno posvečajo glavnim temam demokracije, migracije, sosedstva ali identitete in skušajo le-te prikazati s pomočjo umetniških sredstev.


Ob tem je zastopan ples prav tako kakor film, glasba, narodna kultura, likovna umetnost, literatura ali gledališče. V razponu časa bodo projekti osvetlili preteklih sto let, prav tako pa bodo prikazane aktualne teme ter teme prihodnosti. Vsi projekti se sicer razlikujejo drug od drugega, povezuje pa jih dejstvo, da nudijo prostor za srečavanje in pogovor in da obiskovalkam ter obiskovalcem jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“ omogočajo osebne poglede na tematiko okrog obletnice.
Naslednje projekte je izbrala strokovna žirija, uresničili pa jih bodo odgovorne osebe ter društva v letu 2020:Jemand/Nekdo. Poklon Johannu Kresniku
CCB Center for Choreography Pliberk/Bleiburg – Johann Kresnik – Koreografski center

Jemand/Nekdo. Poklon Johannu Kresniku

Sodobna umetnost kot oblika kulture spominjanja za prihodnost

Več
Manfred Deix sreča Wernerja Berga
Mestna občina Pliberk/Bleiburg

Manfred Deix sreča Wernerja Berga

O človeških lastnostih in posebnostih

Več
Praznovanja sožitja
Mestna občina Pliberk/Bleiburg

Praznovanja sožitja

Sožitje preko meja

Več
Denk!Mal
Mestna občina Pliberk/Bleiburg

Denk!Mal

Kraj srečevanja in druženja za vse generacije

Več