Kultura: umetnost ter šege in navade

Razpisni modul „kultura: umetnost ter šege in navade“ je eno izmed težišč jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“. V geografskem oziru se ta razpis osredotoča na območje južne Koroške, ki je zgodovinsko neposredno povezano s plebiscitom 1920.

Razpis je odmeval v obliki 89-ih vloženih projektov. Na osnovi izbirnega procesa, ki je zaobjel več postopkov, se je strokovna žirija odločila za 53 projektov, ki naj bi bili uresničeni. [VEČ o žiriji]


Med projekti so vsebinsko nadvse zanimivi in inovativni koncepti, ki segajo od klasičnih prireditvenih formatov kot so to razstave, simpoziji, koncerti, gledališke predstave, filmi, publikacije in branja, do na novo izdelanih formatov, ki so deloma eksperimentalno usmerjeni. Skoraj vsi projekti gradijo na zamisli, da krepijo dialog in sodelovanje med ljudmi na Koroškem.


Prav tako raznoliki kot vsebinske usmeritve so posamezni metodični dostopi: nekateri projekti so osredotočeni na sožitje v družbi in zgodovino regije, drugi izpostavljajo čezmejne poglede, izven občinskih in deželnih meja. Nekateri pa se močno posvečajo glavnim temam demokracije, migracije, sosedstva ali identitete in skušajo le-te prikazati s pomočjo umetniških sredstev.


Ob tem je zastopan ples prav tako kakor film, glasba, narodna kultura, likovna umetnost, literatura ali gledališče. V razponu časa bodo projekti osvetlili preteklih sto let, prav tako pa bodo prikazane aktualne teme ter teme prihodnosti. Vsi projekti se sicer razlikujejo drug od drugega, povezuje pa jih dejstvo, da nudijo prostor za srečavanje in pogovor in da obiskovalkam ter obiskovalcem jubilejnega leta „CARINTHIja 2020“ omogočajo osebne poglede na tematiko okrog obletnice.
Naslednje projekte je izbrala strokovna žirija, uresničili pa jih bodo odgovorne osebe ter društva v letu 2020:LAVANT V MORJU
Kulturinitiative text:art

LAVANT V MORJU

Več umetniških smeri obsegajoča dvojezična kulturna prireditev s scenskim branjem, sodobnim plesom, petjem in glasbo. Labot

Več
Jemand. Eine Hommage an Johann Kresnik
CCB Center for Choreography Bleiburg/Pliberk – Choreografie Zentrum – Johann Kresnik – Koreografski center

Jemand. Eine Hommage an Johann Kresnik

Plesno gledališče. Bleiburg/Pliberk

Več
Manfred Deix trifft Werner Berg
Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk

Manfred Deix trifft Werner Berg

Razstava v muzeju Wernerja Berga in na plahtah ob fasadah v centru mesta, simpozij. Bleiburg/Pliberk, Slovenj Gradec

Več
Feste des Miteinanders (Prazniki sožitja)
Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk

Feste des Miteinanders (Prazniki sožitja)

Mesto Bleiburg/Pliberk bo leta 2020 tudi služilo kot oder za doživeto sobivanje različnih jezikovnih in narodnih identitet

Več