100 let koroškega plebiscita 1920-2020

Novembra 1918 se je končala Prva svetovna vojna. Velika vladavina Habsburške monarhije je razpadla. Tudi južnoslovanski narodi (Slovenci, Hrvati in Srbi) ustanovijo svojo državo. Le-ta se razvije skupno s Kraljevino Srbov v Jugoslavijo. Velik del Koroške naj se priključi tej državi. Da se uveljavi ta zahteva, zasedejo južnoslovanski vojaki od novembra 1918 naprej koroška mesta in vasi.Deželni zbor Koroške noče dopustiti nasilne delitve dežele. Že 11. novembra 1918 razglasi včlanitev nemških delov Koroške v Republiko Avstrijo. Prebivalci dvojezičnega območja naj sami odločajo, kateri državi želijo pripadati v prihodnosti.5. decembra 1918 se koroški poslanci odločijo za upor proti zasedbi. Koroški obrambni boj se prične. Ljudska bramba (tedanja vojska) in prostovoljci se skupno borijo. Hitro osvobodijo velik del dežele.Ti boji na Koroškem zbudijo mednarodno pozornost. Ameriški znanstveniki potujejo na sporno območje. Predsedniku Wilsonu posredujejo sporočilo, da želi večina ostati pri Avstriji – tudi slovensko govoreči Korošci. Pri Pariški mirovni konferenci se zavzema tudi ameriški predsednik za načrt, da naj ostane vsa Koroška pri Avstriji. Drugi državniki-udeleženci pariške mirovne konference mu nasprotujejo. Maja 1919 najdejo kompromis: na osnovi plebiscita naj Korošci sami odločajo, kateri državi hočejo pripadati v prihodnosti.

Medtem ko se v Parizu pogajajo, vzplamtijo na Koroškem ponovno vojaška dejanja. Junija 1919 zmaga južnoslovanska vojska. Zasede mesto Celovec. Deželna vlada beži v Špital ob Dravi. Na tisoče ljudi beži in mora dalj časa preživeti v provizoričnih bivališčih. Boji za Koroško terjajo na obeh straneh nad 420 človeških življenj; med njimi je tudi mnogo žensk in otrok.

Pogajajo se o premirju in Koroško razdelijo na dva dela. Meja („demarkacijska linija“) med tistim delom Koroške, ki ga zasede jugoslovanska vojaščina, in ostalo Koroško poteka skozi Vrbsko jezero in glavno mesto Koroške Celovec.

Septembra 1919 se mirovna pogajanja končajo. V pariškem predmestju, v St. Germainu, podpišejo pogodbo o Avstriji. Iz velike Habsburške vladavine ostaja le mala Republika Avstrija.

Tudi Koroška izgubi nekaj območij. Kanalsko dolino (Valcanale) z mestom Trbižem (Tarvisio) dodelijo Italiji, Mežiško dolino z Dravogradom in Jezersko priključijo Jugoslaviji.

V Celovški kotlini naj poteka plebiscit. Ljudje naj sami odločajo, kateri državi želijo pripadati. Sprva naj se glasuje v coni I. Samo v primeru, da bi se ljudje tam odločili za Jugoslavijo, bi bilo glasovanje tudi v coni II.

Avstrija in Jugoslavija se močno trudita za glasove na plebiscitnem območju. Številna zborovanja potekajo, tudi letake in časopise tiskajo v velikem številu. Le-te pomaga porazdeliti veliko prostovoljcev. Večina glasovalcev cone I govori slovensko. Na to se ozira tudi avstrijska volilna propaganda. Prav zaradi tega obširno objavljajo tiskano gradivo tudi v slovenskem jeziku.10. oktobra 1920 se ljudje v coni I znajdejo pred težko odločitvijo. Volilna udeležba je zelo visoka. 95 odstotkov glasovalcev glasuje veljavno. Vse poteka mirno.

Tri dni traja, preden preštejejo vse glasovnice. 13. oktobra zvečer so končno vsi glasovi prešteti, 22.000 ljudi je glasovalo za Avstrijo, 15.000 za Jugoslavijo. Jasna večina 60-ih odstotkov se je izrekla za to, da ostane Koroška del Avstrije. Več ko 10.000 slovensko govorečih Korošcev se je odločilo za Avstrijo. S tem so odločilno prispevali k jasni avstrijski zmagi. 10. oktobra so se nemško in slovensko govoreči Korošci skupno odločili za nedeljeno domovino in se priznali k Republiki Avstriji.

Leta 1920 so Korošci koristili pravico svobodne samoodločbe in glasovali o svoji državni pripadnosti. Skorajda povsod v Evropi pa so meje bile določene ne glede na možnosti soodločanja prebivalstva.


[NAZAJ]

Prireditve

Bild: BRÜCKEN BAUEN-GRADIMO MOSTOVE | CARINTHIja 2020
17 APR 00:00
Bild: BRÜCKEN BAUEN-GRADIMO MOSTOVE | CARINTHIja 2020
Die große Corona-Pause!
Bild: Grenzdebil / Omejenost (HRNC_GRNZ)
08 MAJ 00:00
Bild: Grenzdebil / Omejenost (HRNC_GRNZ)

Grenzdebil / Omejenost (HRNC_GRNZ)

St. Jakob im Rosental
Wo Grenzen sich nicht auf Trennlinien in Regionen oder Ländern beschränken, sondern mitten durch Ortsgemeinschaften und sogar ...
Bild: Manfred Deix trifft Werner Berg
20 MAJ 00:00
Bild: Manfred Deix trifft Werner Berg
Als eines von vier Teilprojekten der Stadtgemeinde Bleiburg BGA Europaausstellung 2009 wird dieses Vorhaben im Rahmen ...
Pokaži več